Föreningen Konunga-Stollen

Föreningen bildades vid  årsskiftet 2008-09.

Styrelsen består av P-A Larsson, Liv Jebrand-Larsson och Göran Nordqvist.

Mitt ute i den djupa Bergslagsskogen, strax norr om Nora, ligger den gamla gruvparken vid byn Klacka-Leberg. Här bröts det malm redan på hertig Karls tid under 1600-talet.

“I den juridiska bemärkelsen reglerade “Bergslagen” bergsmännens rättigheter och skyldigheter. Förutom rätten att bruka berget kunde det handla om tillgång till fria skogar, vägar, strömmar och vatten mot skyldighet att hålla gästning, d v s att ta emot kungen och hans ämbetsmän på genomresa.”

I slutet av 1860-talet kom från Norberg, övergruvfogde Johan Napoleon Löthner, en mycket originell man. Han var skönhetsälskande och hade blick för allt det vackra i Guds underbara värld. Det var han, som röjde upp och planerade den enastående, storlagna gruvparken invid Herragruvan i Klacka-Lerberg.

Föreningen Konunga-Stollen ska verka i hans anda och kunna “hålla gästning” i en annorlunda och unik kulturhistorisk miljö.

 

Föreningens syfte är att värna om Klacka-Lerbergs Gruvparks kulturhistoria, att till allmänheten medvetandegöra gruvparkens befintlighet genom olika kulturella evenemang, att verka för att gruvparken ska bli ett öppet och annorlunda konstrum.

Föreningen har fått bidrag från Leader Bergslagen.